COMITÈ EXECUTIU NACIONAL

El Comitè Executiu Nacional és un òrgan delegat del Consell Executiu de l’Associació amb competències de gestió i resolució dels afers que es plantegin en el curs ordinari i quotidià de l’Associació.

Actualment, la Comissió Permanent de l’ Associació Espanyola Contra el Càncer està formada per:

President: Ignacio Muñoz Pidal

Vicepresidenta primera: Inés Entrecanales Franco

Vicepresident segon: Juli de Miquel

Secretari: Ángel Bizcarrondo Ibáñez 

Tresorera: Mª Pilar López Sánchez

Vicesecretari: Javier Cortés Bordoy

Vicetresorer: Francisco Arasanz Seral

President del Comitè Tècnic: Luis Paz-Ares  Rodríguez

President del Comitè d’Auditoria José Luis Pérez Ruiz