La AECC es reuneix amb els Secretaris d’Estat de Serveis Socials i Sanitat

El passat 1 de febrer, en motiu del Dia Mundial del Càncer, l’Associació Española Contra el Càncer (AECC) va presentar un estudi de l’Observatori del Càncer sobre “L’impacte econòmic del càncer en les famílies a Espanya”, en una trobada informativa prèvia a la celebració del VII Fòrum contra el Càncer.
Aquest estudi, que analitzava l’impacte econòmic del càncer en la població activa, és a dir, en persones majors de 15 i menors de 65 anys, va identificar que cada any a Espanya unes 25.000 persones estan en risc d’exclusió social per causa d’un diagnòstic de càncer.
 
 
En el marc d’aquesta reunió, que va estar encapçalada pel president de l’AECC Ignacio Muñoz Pidal, es van tractar temes relatius a cada una de les Secretaries i fonamentals per l’elaboració d’aquest Pla. Alguns dels temes tractats han estat l’aplicació de barems de discapacitat en els pacients amb càncer, sobre un informe realitzat per l’AECC; la necessitat d’una revisió de la Llei de dependència que contempli una via d’urgència per a persones en fase avançada de la malaltia; la necessitat d’un mapa de recursos socials que inclogui una finestra única per informar sobre prestacions socials; o la revisió de certs medicaments exclosos de finançament del Sistema Nacional de Salut que són necessaris per pal·liar efectes secundaris/seqüeles de tractaments oncològics; així com la valoració de mecanismes que permetin reduir el cost pels pacients de productes sanitaris, pròtesis capil·lars o arregles bucodentals per pal·liar l’impacte del càncer. Per la seva part el Ministeri ha informat a l’AECC sobre els projectes que ja s’estan portant a terme orientats a millorar la situació dels pacients amb càncer amb dificultats econòmiques.