AECC València augmenta un 45% el suport social a pacients oncològics i els seus familiars

Valencia/València - 02/03/2020

AECC València ha advertit, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, de la necessitat de brindar suport social als pacients oncològics. Segons dades de l'Observatori nacional de l'Associació, tres de cada cinc pacients requereixen d'aquest tipus d'atenció especialitzada. “Sent conscients d'aquesta realitat, hem incrementat un 45% el suport social en 2019, passant de 996 a 1.444 atencions en aquest àmbit”, ha explicat el doctor Antonio Llombart, vicepresident de AECC València.

Així, el nombre de persones que han passat per aquest servei s'ha multiplicat per cinc des de 2017 fins a aconseguir les 869 persones en 2019. “El perfil imperant de la persona atesa és dona, d'entre 50 i 70 anys, amb càncer de mama”, afirma el doctor Llombart. Les necessitats socials d'aquestes persones són diverses: des de la falta d'ingressos després de la pèrdua del treball, les dificultats econòmiques per assumir el pagament de l'habitatge fins als canvis de lloc de residència per rebre un determinat tractament oncològic.

A més de les necessitats socials, la principal preocupació dels pacients oncològics són els problemes personals i familiars, fins i tot per damunt dels problemes de tipus sanitari, segons assenyala l'Observatori de AECC. De fet, tres de cada quatre pacients valencians requereixen d'un tractament psicològic per afrontar la malaltia.
 AECC Valencia aumenta un 45% el apoyo social a pacientes oncológicos y sus familiares

AECC Valencia ha advertido, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, de la necesidad de brindar apoyo social a los pacientes oncológicos. Según datos del Observatorio nacional de la Asociación, tres de cada cinco pacientes requieren de este tipo de atención especializada. “Siendo conscientes de esta realidad, hemos incrementado un 45% el apoyo social en 2019, pasando de 996 a 1.444 atenciones en este ámbito”, ha explicado el doctor Antonio Llombart, vicepresidente de AECC Valencia. 

De igual forma, el número de personas que han pasado por este servicio se ha multiplicado por cinco desde 2017 hasta alcanzar las 869 personas en 2019. “El perfil imperante de la persona atendida es mujer, de entre 50 y 70 años, con cáncer de mama”, afirma el doctor Llombart. Las necesidades sociales de estas personas son diversas: desde la falta de ingresos tras la pérdida del trabajo, las dificultades económicas para asumir el pago de la vivienda hasta los cambios de lugar de residencia para recibir un determinado tratamiento oncológico.

Además de las necesidades sociales, la principal preocupación de los pacientes oncológicos son los problemas personales y familiares, incluso por encima de los problemas de tipo sanitario, según señala el Observatorio de AECC. De hecho, tres de cada cuatro pacientes valencianos requieren de un tratamiento psicológico para afrontar la enfermedad. 

Infocancer 24 horas telefono 900100036
Infocancer 24h - 7 días