Certamen literari "Mucho Más por Decir". Ampliat termini de presentació

Certamen literari ‘Mucho Más por Decir”

Certamen Autonòmic. Pacients i/o supervivents de càncer residents a la Comunitat i majors de 16 anys


Les Juntes Provincials de l'Associació Espanyola Contra el Càncer d'Alacant, Castelló i València s'han unit per a promoure el primer certamen literari autonòmic per a pacients amb càncer. L'objectiu: difondre missatges de superació i de creixement personal i contribuir a la sensibilització i conscienciació de la societat sobre aquesta malaltia.

Pot presentar-se qualsevol resident a la Comunitat, en tractament o que haja superat la malaltia, i que siga major de 16 anys.

Candidatures fins al 10 de desembre


 

Certamen literario "Mucho más por decir"

Certamen Autonómico. Pacientes y/o supervivientes de cáncer residentes en la Comunitat y mayores de 16 años.


Las Juntas Provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer de Alicante, Castellón y Valencia se han unido para promover el primer certamen literario autonómico para pacientes con cáncer. El objetivo: difundir mensajes de superación y de crecimiento personal y contribuir a la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre esta enfermedad.

Puede presentarse cualquier residente en la Comunitat, en tratamiento o que haya superado la enfermedad, y que sea mayor de 16 años.

Candidaturas hasta el 10 de diciembre.