Conveni de col•laboració ICO – Badalona - aecc

ICO Badalona aecc

El passat 2 de juny es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Badalona i l’aecc Catalunya Contra el Càncer de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar un programa de voluntariat hospitalari. 

El programa de voluntariat -ja actiu a l’ICO Badalona-  viurà un procés de transformació en què progressivament s’incorporaran els voluntaris al nou programa, formant part de l’aecc 

El projecte pretén cobrir totes les necessitats dels malalts oncològics, tant al servei d’Hospitalització com de Hospital de dia. En el marc del conveni, l’aecc assumeix tot el procés d’aportació de personal voluntari necessari, fet que inclou la selecció i la formació, així com la coordinació i responsabilitat directa de l’acció voluntària.  

L’Hospital ha habilitat un espai adreçat als voluntaris per tal de que puguin fer les activitats, guardar el material que necessitin per desenvolupar la seva acció, així com efectuar les reunions i trobades periòdiques.

Durant el tercer trimestre del 2012 es realitzaran tasques emmarcades en la fase de planificació, dissenyant els circuits, protocols i procediments de l’acció voluntària. Alhora també es desenvoluparà tot un acurat procés de selecció, formació i preparació per a l’activitat de nous voluntaris.  

El programa preveu comptar amb el suport inicial de 10 voluntaris i començar la seva activitat formalment al mes de setembre.  

La unitat de referència d’oncologia està ubicada dins de l’Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona i és gestionada per l’ICO, en el marc del Pla Director d’Oncologia. Aquest és el centre de referència per al tractament de la malaltia oncològica en els pacients adults diagnosticats a l’àrea del Barcelonès Nord-Maresme. Al 2010 la seva activitat assistencial va comptar amb més de 6.600 primeres visites, 19.100 sessions d’Hospital de dia i 1.400 de radioteràpia externa.