Dia Mundial Contra el Càncer Girona

Logo Catalunya contra el Càncer

El 4 de febrer és el Dia Mundial Contra el Càncer, una campanya internacional amb l'objectiu de difondre la importància de la prevenció de la malaltia a partir d'una dieta equilibrada, protecció solar, evitar el tabac i realitzar exercici físic.

L'aecc-Catalunya contra el Càncer, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, publica l'Oncobaròmetre, amb respostes de 118 persones de Girona i 1.271 d'arreu de Catalunya.

L'Oncobaròmetre és una enquesta promoguda per l'aecc-Catalunya contra el Càncer que s'ha realitzat a una mostra de 7.938 persones majors de 18 anys. D'aquestes, 171 corresponen a Catalunya i 118 a Girona.

En aquest estudi es donen a conèixer les percepcions i actituds de la població davant del càncer i s'investiga el grau de coneixement sobre diferents aspectes de la patologia.

Segons les conclusions extretes, aquestes es poden extrapolar a la població catalana, i per extensió, gironina.

L’Oncobaròmetre és el major estudi realitzat fins al moment sobre la percepció i el coneixement de la societat sobre el càncer. El càncer és encara  la malaltia més temuda  entre la població. Entre els principals motius per a aquesta percepció es destaca: el 55% dels enquestats consideren que hi ha possibilitats de morir; un 41% creu que els tractaments són desagradables. El 32 per cent creu que encara no hi ha curació, i finalment, entre els percentatges destacables un 30%  creu que produeix patiment a la família.

Contacte amb el càncer

Prop del 80 per cent de la població ha tingut algun contacte proper amb el càncer. Quan més contacte es té amb la malaltia, més coneixements dels símptomes es tenen. Quant a tipus de càncer més coneguts per la població, el càncer de mama i el càncer de pulmó són els més presents. Per associació, ser fumador i tenir antecedents de càncer a la família són els principals factors de risc associats a la malaltia.

Prevenció, molt per fer

Quant a la prevenció de la malaltia, encara hi ha molt per fer. Segons percentatges de l’enquesta, un 27 per cent de la població ha rebut algun tipus de recomanació per prevenir el càncer per part dels professionals sanitaris. Les recomanacions més freqüents són en relació al tabac (14%), les revisions periòdiques (8%), el tipus d’alimentació (7%) i l’exposició solar (7%). Quant a tractament en el sistema sanitari públic versus sistema sanitari privat, prefereixen el públic un 65 per cent dels enquestats i el privat un 20 per cent.