Estudi “Mites del Càncer”

 

En motiu del Dia de la Col·lecta, l’aecc-Catalunya contra el Càncer va presentar també l’estudi ‘Mites del Càncer’, realitzat aquest primer trimestre de 2013 sobre població catalana amb tres perfils diferenciats: malalts i supervivents, familiars de malalts i persones sense contacte amb la malaltia.

L’estudi ha posat de manifest que s’ha aconseguit trencat amb algunes de les idees o mites que fins ara tenien un pes específic en l’imaginari popular. “És una dada força rellevant’, afirma el Dr. Albert Biete, President del Comitè Tècnic de l’entitat, “ja que ens permet incidir en les falses idees que sí estan envoltades de confusió i focalitzar els esforços en millorar la informació, que és bàsica per poder millorar també la prevenció i detecció precoç en molts casos”.

Una de les principals conclusions de l’estudi és el fet de que la societat ja no veu el càncer com una sentència de mort i hi ha altres idees que s’han desmitificat, com el que el càncer sigui contagiós o que una biòpsia provoqui una extensió de la malaltia. En canvi, l’enquesta també ha posat de manifest que hi ha alguns mites que segueixen estancats –un 30% creu que els desodorants poden causar càncer i un 22% encara creu que l’alimentació o el pes no estan relacionats amb la malaltia– i que cal continuar incidint per desactivar-los de la societat.

Alguns dels altres resultats de l’estudi són els següents:

  • El dolor o la caiguda del cabell son símptomes de cáncer – La població catalana entén que la malaltia té múltiples símptomes més enllà del dolor, en un 83%, i que la caiguda del cabell no té relació directe amb la malaltia, en un 94%.
  • El càncer és hereditari – Més de la meitat dels enquestats (58%) considera que ho és, tot i que es considera que només un 5-10% dels càncers són hereditaris.
  • Les mamografies o radiografies poden produir un càncer – Un 25% dels enquestats pensa que és cert i pot dificultar que aquesta part de la població accedeixi a fer-se les proves necessàries per poder fer-ne una detecció precoç.
  • La píndola anticonceptiva pot provocar càncer de mama o ovari – El 66% creu que es una afirmació falsa però el 34% si que considera que pot estar relacionat.