Voluntaris assistencials al Nou Hospital Evangèlic

Arxiu

Un dels objectius de l’associació és donar suport tan als malalts com a les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. Amb aquest propòsit durant l’any 2013 hem ampliat els nostres serveis d’acompanyament de voluntaris assistencials a diferents centres sanitaris. Així, a finals d’any l’aecc – Catalunya contra el Càncer a Barcelona ha signat un conveni amb el Nou Hospital Evangèlic, mitjançant el qual un grup de voluntaris donaran suport als pacients de la unitat de cures pal•liatives del centre.

És molt important la coordinació entre els nostres voluntaris i el centre on donem serveis, és per això que un responsable del centre està en contacte continu amb el coordinador de voluntariat. L’impacte psicològic que suposa aquesta situació per a la família i el deteriorament físic del pacient fa patent l’aparició de problemàtiques socials, agreuja les ja existents i produeix un desajust en la convivència familiar. És per això que la intervenció dels voluntaris és tan important, en el seu paper d’acompanyament al pacient i la família.