Ajuts 2017

Gràcies a la investigació, la supervivència en càncer s'ha incrementat un 20% durant els últims 20 anys. Aquesta millora en els resultats prové del desenvolupament de noves eines de diagnòstic precoç i tractaments més específics i eficaços. 


La recerca oncològica és el motor per aconseguir que el càncer sigui una malaltia prevenible, curable o cronificable 
La investigació és fonamental per aconseguir millors resultats en la lluita contra el càncer. Per això, la investigació és un dels pilars d’actuació de l’AECC, que promou i finança projectes d’estudis biomèdics i socials.


El Consell Executiu de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona, amb funcions delegades del Comitè Tècnic, amb l'objectiu de promoure la investigació oncològica i ajudar a la formació investigadora, ha resolt la convocatòria de cinc ajudes dotades amb 35.000 € cadascuna, per a investigadors en oncologia 2016, a desenvolupar en un any.


Reunits en data 1 de desembre de 2016, prèvia convocatòria, els membres del Comitè Tècnic de la Junta de Barcelona de l'AECC, després de les deliberacions i les avaluacions corresponents, s'acordà concedir les ajudes als projectes d'investigació d'acord amb la qualitat dels projectes rebuts.


Veure resolució beques